جستجو در اینترنت‌ (3) جستجوی پیشرفته‌ نیز ساده‌ است‌!

نویسنده

چکیده

به‌ طور معمول‌، اکثر موتورهای‌ جستجو دو شیوه‌ را برای‌ جستجوی‌ اطلاعات‌ در اختیار قرار می‌دهند:
1) ابتدا صفحه‌ "جستجوی‌ ساده‌" در اختیار شماست‌ که‌ می‌توانید با تایپ‌ کلمه‌ یا عبارت ‌مورد جستجوی‌ خود و زدن‌ دکمه‌ Enter یا اشاره‌ موشواره‌ روی‌ گزینه‌ Search، نتایج‌ مورد نظر را بعد از چند لحظه‌ ملاحظه‌ نمایند. این‌ شیوه‌ اغلب‌ با بازیافت‌ بیش‌ از اندازه‌ و یا کم‌ربط‌ و بی‌ربط ‌روبرو می‌شود و شما بسادگی‌ به‌ منابع‌ مورد نظر خود نمی‌رسید. اغلب‌ مشکلات‌ کاربران‌ اینترنت ‌هم‌ ناشی‌ از استفاده‌ از این‌ شیوه‌ جستجو است‌.2) شیوه‌ دوم‌ "جستجوی‌ پیشرفته‌"، که‌ به‌ طور معمول‌، توسط‌ افرادی‌ که‌ تجربه‌ کار بیشتر باموتورهای‌ جستجو را دارند بکار می‌رود. اغلب‌ موتورهای‌ جستجو، این‌ امکان‌ را با انتخاب‌گزینه‌هایی‌ به‌ نام‌ Advanced Search یا Power Search در روی‌ صفحه‌ جستجو ارائه‌می‌دهند.

CAPTCHA Image