برای استفاده بهتر از اینترنت، شیوه جستجوی خود را بهبود بخشیم

سخن سردبیر

نویسنده

چکیده

    با توجه‌ به‌ حجم‌ روزافزون‌ و شگرف‌ منابع‌ موجود در اینترنت‌ و نیز تنوع‌ در شکل‌ وکیفیت‌ این‌ منابع‌، ضروری‌ است‌ هنگام‌ جستجوی‌ اطلاعات‌ مورد نیاز خود شیوه‌ای‌ را انتخاب ‌کنیم‌ که‌ با نتایج‌ بسیار زیاد و غیرقابل‌ کنترل‌، یا نتایج‌ کم‌ ربط‌ و احیاناً بی‌ربط‌ روبرو نشویم‌. این‌ امراز آن‌ جهت‌ حایز اهمیت‌ است‌ که‌ به‌ عنوان‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ و یا دانشجویان‌ تحصیلات تکمیلی‌ باید بتوانیم‌ در وقت‌ خود صرفه‌جویی‌ کرده‌ و به‌ منابع‌ کاملاً مرتبط‌ با نیاز خود دست ‌یابیم‌.

CAPTCHA Image