لزوم پیگیری تحولات و نوآوریهای فناوری اطلاعات

سخن سردبیر

نویسنده

چکیده

در مقایسه با گذشته در عصری زندگی می کنیم که سرعت تحولات و نوآوریها بسیار شگفت انگیز است. ...

موضوعات


CAPTCHA Image