تطبیق نرم افزارهای کاری برای نابینایان و کاربران با نیازهای ویژه: قوانینی برای کارمندان نابینا و کم بینا

نویسنده

چکیده

پیش بینی فناوری مناسب...

موضوعات


CAPTCHA Image