فهرست های پیوسته بصری

نویسنده

چکیده

در حالی که مراکز رسانه ای و کتابخانه ای در شیوه های ارائه خدمات ساده تر با استفاده از ابزارهای مورد نیاز پیشرفت کرده اند، تنها چیزی که در 20 سال گذشته تغییر زیادی نکرده است، فهرست های پیوسته یا اوپک ها می باشد.

موضوعات


CAPTCHA Image