معرفی دانشنامه ایرانیکا

نویسنده

چکیده

در سال 1348 هجری شمسی بنگاه ترجمه و نشر کتاب بر آن شد به ترجمه مقالات و ویرایش جدید دایره المعارف اسلام (چاپ لندن) بپردازد.

موضوعات


CAPTCHA Image