سرمقاله: کتابدار مرجع

سخن سردبیر

نویسنده

چکیده

هر کتابدار مرجع در یک کتابخانه دانشگاهی سالانه به صدها سوال مرجع پاسخ می دهد.

موضوعات


CAPTCHA Image