روند اجرای طرح تجمیع نشریات فارسی و لاتین در دانشگاه فردوسی مشهد

نویسندگان

چکیده

نشریات فارسی و لاتین (چاپی) موجود در دانشگاه فردوسی مشهد، یکی از ارزشمندترین منابع اطلاعاتی می باشد و نقش مهمی برای استفاده کنندگان در امر پژوهش و تحقیقات علمی را ایفا می کند. یکی از منابعی که در طرح تجمیع بر انتقال آن به کتابخانه مرکزی اتفاق نظر وجود داشت این منابع بود.

موضوعات


CAPTCHA Image