معرفی و مقایسه دو مجموعه مرجع: دانشنامه دانش گستر و دایره المعارف نو

نویسنده

چکیده

از آنجا که دایره المعارفها بیش از سایرکتابهای مرجع در کتابخانه کاربرد دارند، ارزیابی آنها بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله به بررسی دو دایره المعارف منتشر شده از جنبه های مختلف پرداخته می شود.

موضوعات


CAPTCHA Image