تفاوت سیستم عامل 32 بیتی و 64 بیتی

نویسنده

چکیده

در هنگام نصب ویندوز شاید ایـن سـوال بـرای شما پیش بیاید که فرق نسخه 32 بیتی با 64 بیتی در چیست؟ در معماری سیستمهای 64 بیتی به منظـور دسـتیابی بـه کـارایی بـالاتر و پـشتیبانی از حجـم بیشتری از حافظه اصلی یعنی RAM ، از آدرس دهی به صورت 64 بیتی استفاده می شود، در صورتی که در معمـاری 32 بیـتی آدرسـهای حافظـه یـا دیگـر واحدهای داده حداکثر می توانند 32 بیت را در خـود
ذخیره کنند.

موضوعات


CAPTCHA Image