آشنایی با قابلیت های گوگل درایو

نویسنده

چکیده

امروزه یکی از فناوریها و ابزارهایی که کتابداران می توانند از آن استفاده کنند گوگل درایو است. آنها با این ابزارها می توانند
به اشتراک و تبادل اطلاعات بپردازند، دانش خود را روزآمد کنند و نیز برخی از نیازهای اطلاعاتی کاربران کتابخانه را تأمین
نمایند. دراین یادداشت به برخی از قابلیتهای این ابزارها می پردازیم.

موضوعات


CAPTCHA Image