سرمقاله: طراحی و پیاده سازی سیستم یکپارچه کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد

سخن سردبیر

نویسنده

چکیده

کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به عنوان یکی از واحدهای تاثیرگذاردانشگاه ناگزیرند به دلیل گستردگی کار خود با سایر بخش های دانشگاه اعم از فرهنگی پژوهشی و آموزشی رابطه جدی و مستمر داشته باشند و با واحدهای هم وظیفه خود دادوستدی فعالانه برقرار کنند.

موضوعات


CAPTCHA Image