سامانه چت مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد: گزارش کوتاه از فعالیت سه ماه (شهریور- آذر93)

نویسنده

چکیده

امروزه کتابخانه ها بویژه کتابخانه های دانشگاهی در تلاشند با استفاده از خدمات وب پایه میز مرجع دیجیتالی و فناوریهای ارتباطی، حوزه جغرافیایی خدمات اطلاع رسانی خود را گسترش دهند. مرجع مجازی، دیجیتالی یا مرجع الکترونیکی به ارائه خدمات همزمان یا ناهمزمان از طریق نرم افزارهای تعاملی وب پایه می پردازد.

موضوعات


CAPTCHA Image