مجموعه نفیس شهرهای ایران شهر

نویسنده

چکیده

مجموعه نفیس و ارزشمند «شهرهای ایران شهر» با پژوهش گروهی بنیاد ایران شناسی و مدیریت محمدرضا نصیری و طرح، مقدمه و تدوین نهایی دکترحسن حبیبیی ازسیال 89 در دست انتشار می باشد. محمدرضا نصیری دکتری تاریخ از ترکیه و عضو هیئت علمی پییام نور، تا کنون سمت های مختلف اجرایی و پژوهشی را نیز برعهده داشته است. ازجمله سوابق ایشان می توان به عنوان اولین دبیر
فرهنگستان زبان وادب فارسی، رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه گیلان، مدیر مسئول نشریه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و قائم مقام انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و مشاور علمی بنیاد ایران شناسی از سال 1378تاکنون اشاره نمود.

موضوعات


CAPTCHA Image