سرمقاله: اهمیت واحد علم سنجی در دانشگاه

سخن سردبیر

نویسنده

چکیده

مهمترین هدف از راه اندازی این واحد در دانشگاه، تهیه و ارائه اطلاعات مستند و تصویری روشن از وضعیت تولیدات علمی منتشر شده اعضای هیات علمی دانشگاه برای هدایت برنامه ریزان و سیاستگذاران علمی و پژوهشی دانشگاه است. بدون تردید نقش کتابخانه و کارشناسان علم اطلاعات و دانش شناسی در پیشبرد این اهداف بسیار پررنگ می باشد.

موضوعات


CAPTCHA Image