دایره المعارف 9 جلدی لاتین علوم اجتماعی

نویسنده

چکیده

 این دایره المعارف در 9 جلد و به زبان انگلیسی و توسط انتشارات مک میلان به انتشار رسیده است. ساختار و شیوه تنظیم محتوای آن الفبایی می باشد. گستره موضوعی اثر، شامل کلیه موضوعات علوم اجتماعی مانند انسان شناسی، روانشناسی، جامعه شناسی، باستان شناسی، هنر، فرهنگ، رسانه، جمعیت شناسی، معماری ، اقتصاد،جفرافیا، فلسفه، علوم سیاسی، حقوق، روابط بین الملل و روانشناسی است.

موضوعات


CAPTCHA Image