سرمقاله: به یادبود بانوی کتابداری ایران پوری سلطانی

سخن سردبیر

نویسنده

چکیده

پوراندخت سلطانی، متولد 1310 و از پایه گذاران دانش کتابداری در ایران بود. او برنده جایزه ترویج علم ایران از جانب انجمن کتابداری و اطلاع رسانی بود. خانم سلطانی به واقع از سرمایه های فرهنگی کشور ما هستند، سرمایه هایی که با هیچ سرمایه دیگری قابل قیاس نخواهند بود؛ چرا که به بقای فرهنگ ایرانی و اسلامی کمک کرده اند. وی بعد از نیم قرن تلاش در .این حوزه سرانجام در آبان ماه 1394 جهان هستی را وداع گفت.

موضوعات


CAPTCHA Image