نتایج کربن 14 بر روی کهن ترین نسخه های قرآن در بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس (بهمن 94)

نویسنده

چکیده

بیست و پنجم بهمن ماه سال 1394 این نشست علمی در محل بنیاد پژوهشها برگزار گردید. سایتها و خبرگزاری ها از جمله ایسنا، آستان نیوز، خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) و دیگر سایتها گزارش آن را به طور مشروح منعکس نمودند. پیش از این، در بیست و یکم بهمن ماه نیز پروفسور میشائیل مارکس مدیر این پروژه تحقیقاتی در تهران و محل بنیاد دایره المعارف اسلامی در نشستی دیگر به معرفی طرح خود پرداخته بود.

موضوعات


CAPTCHA Image