نشر الکترونیک و معرفی محصولات شرکت آمازون

نویسنده

چکیده

نشر الکترونیک نشری است که با کمک رایانه و در محیط الکترونیکی انجام گرفته که به چاپ، صحافی، پخش، کتابفروشی، تبلیغ و غیره به شکلی که می شناسیم نیاز ندارد. هرکسی که بخواهد در صورتی که سواد رایانه ای و به امکانات رایانه ای دسترسی داشته باشد، از عهده نشر برمی آید. نشر الکترونیک در این معناست که چالشگر است، زیرا تاثیر دگرسازی بر همه روندها و مراحل معمول چاپ و نشر می گذارد و معلوم نیست که درآینده چه پیامدهایی به بار می آورد.

موضوعات


CAPTCHA Image