کاربرد ابرداده ها در سازماندهی اطلاعات

نویسنده

چکیده

اصطلاح ابرداده اصطلاح جدیدی نیست، کتابداران سالهاست که به فهرست نویسی کتابها و مجلات می پردازند. فهرست کتابخانه خود نوعی ابرداده است که برای یافتن کتابها و مجلات و زمینه های موضوعی خاص و بازیابی آنها از قفسه کتابخانه مورد استفاده قرار می گیرد.

موضوعات


CAPTCHA Image