معرفی مجموعه نقد و بررسی شکسپیر از سری مجموعه Shakespearean Criticism

نویسنده

چکیده

مجموعه نقد و بررسی آثار شکسپیراز سری مجموعه های نقد و بررسی ادبیات جهان با تاکید بر ادبیات غرب است که از سوی انتشارات گیل چاپ و منتشر می گردد. این ناشرمعروف مجموعه های زیادی را در نقد ادبی براساس تاریخ، قرن و موضوعات ادبی منتشرساخته است.

موضوعات


CAPTCHA Image