معرفی و ارزیابی پایگاه اشتراک دانش (پاد) دانشگاه فردوسی مشهد

نویسنده

چکیده

سامانه پاد که شبکه ای اجتماعی با محوریت اشتراک دانش در دسترس است http://pad.um.ac.irدر نشانی  
و اعضای دانشگاه (دانشجویان، استادان، کارکنان و دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد) با نام کاربری و رمز عبور
پرتال پویا م یتوانند از آن استفاده کنند.

موضوعات


CAPTCHA Image