دانشنامه فلسفه

نویسنده

چکیده

دانشنامه ده جلدی فلسفه مجموعه ارزشمند جهانی است که ویرایش اول آن در سال 1967 با ویراستاری علمی  دونالد.ام. بورچرت چاپ و منتشر گردیده است. ویرایش جدید )ویرایش دوم( سال 2009 توسط انتشارات مک میلان موسسه انتشاراتی تامسول گیل در اختیار می باشد.

موضوعات


CAPTCHA Image