کودکان ژاپنی و کتاب (کودکان ژاپنی چگونه کتابخوان می شوند?)

نویسنده

چکیده

کتابخوانی مولفه ای است که بار فرهنگی هر جامعه ای را تعیین می کند. در جوامعی که فرهنگ ارزشی فراتر از مولفه های دیگر
یافته است، تبلیغ به کتابخوانی سرلوحه فعالیتهای فرهنگی است. در این گزارش به معرفی یک تجربه موفق در کشور ژاپن در راستای علاقه مند کردن کودکان به کتاب و کتابخانه می پردازیم. کتابخانه های مدارس ابتدایی شهر یوکوهامای ژاپن نیازمند کتابدارانی است که تلاش کنند کودکان را بیش از پیش به کتاب علاقه مند سازند.

موضوعات


CAPTCHA Image