گزارش تحلیلی پرسش‌های گفت وگوی آنلاین (چت) بخش مرجع سال 96- مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

همکاران

نویسنده

بخش مرجع

چکیده

گفت وگوهای اینترنتی پل ارتباطی پیوسته میان کاربران با کتابخانه و بخشهای مختلف آن است. ویژگی
این خدمت مجازی دسترسی همگانی از راه دور و ارتباط و تعامل دائمی با کتابخانه به منظور طرح نیازهای
گوناگون اطلاعاتی است. با این تعامل، کتابخانه به نقاط ضعف و قوت خود در امر اطلاع رسانی و ارائه خدمت
آگاه می شود و از دیگر سو درمی یابد که استفاده کنندگان از کتابخانه چه انتظارات و تقاضاهایی دارند و خدمات
مورد نظر آنان چه مواردی را دربرمی گیرد تا در جهت رفع کاستیها حرکت و تلاش نماید.

CAPTCHA Image