منابع آموزشی آزاد: چیستی و کاربرد آن در دانشگاه‌ها و نقش کتابخانه‌ها در آن

همکاران

نویسندگان

کارشناس

چکیده

منابع آموزشی آزاد، هر نوع منبع آموزشی و پژوهشی رایگانی است که عموم مردم، آزادانه یا تحت مجوزی رایگان، اجازۀ دسترسی، استفاده، اقتباس و توزیع دوبارۀ آن را بدون هیچ‌نوع محدودیتی دارند. منابع آموزشی آزاد باعث می‌شود تا روند آموزش در سراسر جهان بهبود یابد. ویژگی اصلی OER مجوز مالکیت معنوی آن است و آزادی این مجوز به دیگران امکان می‌دهد تا منابع را به‌اشتراک‌ بگذارند یا حتی تصحیح کنند که پنج فعالیت اصلی را دربردارد: حفاظت، استفادۀ مجدد، اصلاح دوباره، ترکیب منابع، انتشار دوباره. کاربرد این‌ منابع برای دانش‌آموزان و دانشجویان، معلمان و استادان و مردم با هر پیشینه یا فعالیتی است. این منبع افزون ‌بر رایگان‌بودن، امکان استفاده و به‌اشتراک‌گذاری رایگان و قانونی، امکان ایجاد شبکه‌سازی و همکاری با همتایان و هزینۀ آموزشی کم‌تر و بهبود دسترسی به اطلاعات را فراهم می‌کند. این منابع نیز همچون دیگر منابع، باید پیش از استفاده، از نظر کیفیت، متناسب‌بودن و فنی ارزیابی و بررسی شوند که در این‌زمینه، کتابخانه‌ها می‌توانند نقشی اساسی و مهم ایفا کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


CAPTCHA Image