علم‌سنجی

سخن سردبیر

نویسنده

ریاست کتابخانه مرکزی

چکیده

علم‌سنجی، یا دانش اندازه‌گیری علم، سعی دارد علم و بروندادهای پژوهشِ علمی را با استفاده از داده‌های کمی مربوط به تولید، توزیع و استفاده از متون علمی، توصیف کرده و ویژگی‌های آن را مشخص کند. این فرآیند به منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، توسعه و آینده‌نگری علمی و پژوهشی کاربرد دارد (دایره‌المعارف بین‌المللی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، 2003). علم‌سنجی عمدتاً با استفاده از شاخص‌های معتبر و روش‌های کمی و مبتنی بر داده‌های مربوط به تحلیل‌های استنادی (مانند ضریب تأثیر نویسندگان، مقالات، مجلات، و...) انجام می‌گیرد تا کیفیت و اثربخشی بروندادهای پژوهشی را مورد سنجش قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


CAPTCHA Image