کتابخانه مجازی و نقش آن در یادگیری الکترونیکی

همکاران

نویسنده

کارشناس فهرستنویسی

چکیده

با ورود فناوری اطلاعات[1]و ارتباطات[2] به کتابخانه‌ها در دهه‌های‌ اخیر، کتابخانه‌های سراسر دنیا دستخوش تحول شدند و به تدریج‌ کتابخانه‌های خودکار، الکترونیکی، دیجیتالی و مجازی ظهور کردند. فراهم کردن وب‌سایت‌های اینترنتی و پایگاه‌های اطلاعاتی، کتابخانه‌ها را به یک محیط مجازی و دیجیتالی جهت تبادل اطلاعات‌ تبدیل کرده است که نقش آموزشی آنان بیش از پیش در این محیط نمایان می‌شود. با توجه به شیوع فراگیر بیماری کوید 19 در سراسر جهان و کاهش امکان حضور در محیط کتابخانه و نیاز بیش از پیش به استفاده از امکانات برخط، در این مقاله پس از بررسی جوانب مختلف کتابخانه‌های‌ مجازی مساله یادگیری الکترونیکی و نقش کتابخانه‌های مجازی در این‌ آموزش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


CAPTCHA Image