موضوعات = معرفی وب سایت ها
با وب سایت راهنمای Strategian آشنا شوید

دوره 11، شماره 32، تیر 1389

رقیه دهستانی


معرفی چند سایت کاربردی

دوره 10، شماره 31، اسفند 1388

لادن قزلی


معرفی چند وب سایت مفید در حوزه زمین شناسی

دوره 10، شماره 30، تیر 1388

اکرم سلمانی


آشنایی با وب سایت های مناسب کودکان

دوره 10، شماره 30، تیر 1388

نفیسه دری فر


منابع اینترنتی در حوزه گیاه شناسی

دوره 9، شماره 29، بهمن و اسفند 1387

لادن قزلی


2collab چیست؟

دوره 9، شماره 28، 1387

رقیه دهستانی


معرفی سایت مرکز آمار ایران

دوره 8، شماره 2627، مهر 1386

سیدمحمدمهدی صفایی


پاسخی به نیازهای فهرستنویسان

دوره 8، شماره 25، تیر 1386

طاهره معظمی


آشنایی با سایت CogPrints

دوره 8، شماره 25، تیر 1386

مینا طلاکوب


سایت علمی نگاهی به فرهنگ آسیا

دوره 7، شماره 24، آذر 1385

طاهره معظمی


معرفی چند سایت مناسب در زمینه تغذیه، افزایش و کاهش وزن

دوره 7، شماره 23، اردیبهشت 1385

مریم مرادیخواه


معرفی چند سایت و پایگاه در حوزه ادبیات

دوره 6، شماره 22، مهر و آبان 1384

الهه پازوکی


معرفی برخی سایتها در زمینه نظریه های آموزشی

دوره 3، شماره 14، آذر و دی 1381

لادن قزلی


آمار در پژوهش: آشنایی با برخی سایتها در این زمینه

دوره 3، شماره 13، مهر و آبان 1381

رحمت الله فتاحی؛ نفیسه دری فر