##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

سوره شعاعی بهار قادری

چکیده

منابع آموزشی آزاد، هر نوع منبع آموزشی و پژوهشی رایگانی است که عموم مردم، آزادانه یا تحت مجوزی رایگان، اجازۀ دسترسی، استفاده، اقتباس و توزیع دوبارۀ آن را بدون هیچ‌نوع محدودیتی دارند. منابع آموزشی آزاد باعث می‌شود تا روند آموزش در سراسر جهان بهبود یابد. ویژگی اصلی OER مجوز مالکیت معنوی آن است و آزادی این مجوز به دیگران امکان می‌دهد تا منابع را به‌اشتراک‌ بگذارند یا حتی تصحیح کنند که پنج فعالیت اصلی را دربردارد: حفاظت، استفادۀ مجدد، اصلاح دوباره، ترکیب منابع، انتشار دوباره. کاربرد این‌ منابع برای دانش‌آموزان و دانشجویان، معلمان و استادان و مردم با هر پیشینه یا فعالیتی است. این منبع افزون‌بر رایگان‌بودن، امکان استفاده و به‌اشتراک‌گذاری رایگان و قانونی، امکان ایجاد شبکه‌سازی و همکاری با همتایان و هزینۀ آموزشی کم‌تر و بهبود دسترسی به اطلاعات را فراهم می‌کند. این منابع نیز همچون دیگر منابع، باید پیش از استفاده، از نظر کیفیت، متناسب‌بودن و فنی ارزیابی و بررسی شوند که در این‌زمینه، کتابخانه‌ها می‌توانند نقشی اساسی و مهم ایفا کنند.

جزئیات مقاله

کلمات کلیدی

منابع آموزشی آزاد, او. ای. آر., او. ای. آر در کتابخانه‌ها, نقش کتابخانه‌ها در منابع آموزشی آزاد, Open Educational Resources, OER

مراجع
نوع مقاله
مقالات