##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

زهره عباسی

چکیده

به دلیل اهمیت بحث علم سنجی در دانشگاهها و مراکز پژوهشی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد نیز در یک اقدام عملی واحد علم سنجی دانشگاه را در محل مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی مستقر کرده تا با استفاده از دانش تخصصی کتابداران به صورت هدفمند و علمی این مباحث را پیگیری نماید.

جزئیات مقاله

مراجع
نوع مقاله
مقالات